Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne (minimum 100 godzin szkolenia + możliwość odbycia stażu) przygotowanie słuchaczy do egzaminu, składanego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi żurawi wieżowych

Czas trwania szkolenia: 10 dni - ze względu na pandemię COVID-19 szkolenia prowadzone są indywidualnie 

Miejsce szkolenia: Gdańsk

Warunki stawiane kandydatom:

- Ukończone 18 lat
- Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora żurawi wieżowych powyżej 3m

- Kursant powinien posiadać środki ochrony indywidualnej takie jak: kask, obuwie robocze, rękawiczki i okulary ochronne

Termin najbliższego kursu: 30.03.2020

Cena: 3 500 zł 

Zapisz się info(at)maukran.pl lub zadzwoń  535 112 192

                            

                            

                            

                       

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu, składanego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi żurawi samojezdnych

Czas trwania szkolenia: 5 dni - ze względu na pandemię COVID-19 szkolenia prowadzone są indywidualnie 

Miejsce szkolenia: Gdańsk

Warunki stawiane kandydatom:

- Ukończone 18 lat
- Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora żurawi samojezdnych

- Kursant powinien posiadać środki ochrony indywidualnej takie jak: kask, obuwie robocze, rękawiczki i okulary ochronne

Termin najbliższego kursu: 30.03.2020

Cena: 4 000 zł

Zapisz się info(at)maukran.pl lub zadzwoń  535 112 192

                             

Kurs jest przeznaczony dla osób bez doświadczenia w operowaniu dźwigami, (intro do "OFFSHORE CRANE OP STAGE 2") który dopuszcza do pracy na dźwigach zainstalowanych na platformach wiertniczych i statkach.

Czas trwania szkolenia: 10 dni - ze względu na pandemię COVID-19 szkolenia prowadzone są indywidualnie 

Miejsce szkolenia: Gdańsk

Kurs Offshore Crane Operator Stage 1 prowadzony w języku polskim

Warunki stawiane kandydatom:

- Ukończone 18 lat
- Stan zdrowia umożliwiający pracę na ww stanowisku 

- Kursant powinien posiadać środki ochrony indywidualnej takie jak: kask, obuwie robocze, rękawiczki i okulary ochronne

Termin najbliższego kursu: 30.03.2020

Cena: 5 000 zł

Zapisz się info(at)maukran.pl lub zadzwoń  535 112 192

                              

Szkolimy dla największych w Polsce.

Gwarancja zatrudnienia po ukończonym szkoleniu!

 

Szkolenia prowadzone są zgodnie z programem szkolenia, uzgodnionym z organami dozoru technicznego (w rozumieniu art.37.14) Ustawy o Dozorze Technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 ze zmianami).